GRATIS
.: Sommer Musik
.: Netradio
.: Horoskop
.: Mad Opskrifter
1.000vis NYE SPIL!
ONLINE SPIL
.: Action
.: Arkade
.: Blandet
.: Blandet 2
.: Blandet 3
.: Klassisk
.: Kort & Casino
.: Multiplayer
.: Racing
.: Skydning
.: Sport
.: Strategi
........................
.: Flash Spil
REGIONALE NYHEDER
- Sjælland
- Jylland
- Fyn / Bornholm
NYHEDER
- Vejret
- Indland
- Udland
- IT / Media
- Mobil
- Finans
- Sport
- Kendte / VIP
- Kultur
- Politik
- IT Sikkerhed
- Motor
JOB
- København
- Sjælland
- Fyn
- Syd Jylland
- Midt Jylland
- Nord Jylland
- Bornholm
- Grønland
- Færøerne
- Udlandet
- Alle Steder
- Medicin Job
   
GaverGratis.dk | SuperToplist.dk | Fuke.dk | ZiKE.DK | NewBeat.dk | Webhosting.dk
SommerMusik.dk | YouGov.dk - Tjen Point

FreeStuff.dk - Find gratis ting på internettet

              


.: Dagens Medicin
Uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren.
.: Danske Regioner erkender behov for overvågning af lange fastholdelser
Så længe vi ikke nationalt monitorerer lange fastholdelser i psykiatrien, vil det være skjult for omverdenen, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Men hun siger nej til lovændring..
.: Lægestafetten: Dette er specialet, hvor det glæder døden at hjælpe livet
Livet for retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen er langt fra det, vi ser på TV. Han behandler flere levende end døde mennesker og kun sjældent opklarer han mordsager. Han finder ikke arbejdet mere psykisk belastende end andre lægers, og han synes, at diversiteten i arbejdet er ‘charmerende’..
.: Behov for radikal nytænkning af tilsyn og patientsikkerhed
Husk lige, at det var tragiske sager, der lå bag starten på Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver Mette Hartlev, professor i sundhedsjura, der alligevel mener, der kan være brug for radikal nytænkning..
.: Kliniske forsøg: Danmark bør tage førertrøjen
Kliniske forsøg er vejen frem for at sikre ny viden fra hver enkelt patient – til gavn for den enkelte og samfundet. Der er brug for en koordineret og styrket indsats for at sikre udvikling af bedre diagnostik og behandling for fremtiden..
.: Heitmann om ulovlige fastholdelser: »Fuldstændigt uacceptabelt«
Formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann (V) finder det dybt bekymrende og fuldstændigt uacceptabelt, at der i psykiatrien fortsat sker timelange fastholdelser, når der ikke er lovhjemmel til det. Hun har bedt ministeren om at se på sagen. .
.: Nyt behandlingsråd skal også vurdere teknologi
Ja, det er sket, at robotter er indkøbt uden eksakt viden om nytteværdien. Men det kommende behandlingsråd vil så vidt muligt også sikre, at vi får vished for effekten af ny teknologi..
.: Manglen på ikke-kommercielle kliniske forsøg er et krisetegn
Det er ikke nok at satse på lægemiddelindustriens finansiering af kliniske forsøg i Danmark. Der er brug for at ‘gå på to ben og samtidig satse på flere afprøvninger af behandlinger og lægemidler, der er afkoblet kommercielle hensyn..
.: Et ydmygt ønske om en værdig psykiatri i Danmark
På tirsdag er der en ny happening, hvor græsrodsbevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle bærer det nye Folkets Flag til Christiansborg Slotsplads, hvor en ny bog overrækkes til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen..
.: Gigtforeningen sætter ansigter på mennesker med gigtsygdomme
Kampagne fra Gigtforeningen sætter ansigter og navne på nogle af de mange mennesker, der lever med gigtsygdommes usynlige konsekvenser.
.: Tværsektorielle møder sikrer fælles indsats for patienter med psykisk sygdom
I Region Hovedstaden og regionens kommuner er netværksmødet mellem fagpersoner sat i system og styrket. Her lægger parter på tværs af sektorer sammen med borgeren med psykisk sygdom én plan for behandlingen. .
.: Forskningsprojekt skal give patienter med kronisk gigt et bedre liv
Mål med forskningsprojekt på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet er at ruste gigtpatienter bedre til et liv med kronisk sygdom..
.: Diabetescenter vil have enklere behandlingsforløb
Steno Diabetes Center Copenhagen styrker samarbejdet mellem endokrinologer og nefrologer, for at give diabetespatienter med nyresygdom enklere og mere overskuelige behandlingsforløb..
.: Tvang: »Fastholdelser er ikke den måde, vi vil behandle på«
Regeringens mål om at halvere bæltefikseringer inden 2020 har i stedet fået psykiatrien til at fastholde mere og længere. Psykiatrisk Center Amager har dog normaliseret brugen af fastholdelser, bl.a. ved at ansætte en tværgående person til at forebygge opkørte situationer. Dagens Medicin fulgte i hælene på Josef Bech på en usædvanlig travl vagt..
.: Timelange fastholdelser er ulovlige 
Der er stadig fastholdelser af psykaitriske patienter af flere timers varighed, viser nye tal. Men psykiatriloven giver slet ikke lov til de lange fastholdelser, vurderer juridisk ekspert, der foreslår lovændringer. Psykiatrisk selskab bakker op..
.: Mangelfulde instrukser i fastholdelse fører til arbejdsskader 
Personalet på landets psykiatriske afdelinger bruger fastholdelser som tvangsforanstaltning uden en konkret vejledning i at gøre det. Region Hovedstaden er den eneste region, der har en ny instruks på trapperne. Det sker efter et påbud fra Arbejdstilsynet i 2016 efter voldsom episode..
.: Kvalitetskrav kan gøre op med forskelle i kommunale diabetestilbud
Kommunerne mangler ensartede rehabiliteringstilbud og hjælpemidler på diabetesområdet. Politisk chef for Diabetesforeningen og formand for diabetessygeplejerskerne ser gerne kvalitetskrav til kommunerne..
.: Almen praksis har været inde i kampen længe
Vi er stadig et stykke fra, at være nok praktiserende læger til at alle visioner kan realiseres, men vi er stærkt på vej og man behøver være nervøs for, at vi ikke vil melde os ind i kampen..
.: Diabetesbus skal hjælpe sårbare diabetespatienter i Region Sjælland
Mobil screeningsenhed skal tilbyde de mest sårbare diabetespatienter i den sydlige del af Sjælland undersøgelser for diabeteskomplikationer..
.: #70 Vold som en folkesygdom
I Sydafrika er vold udbredt. Stetoskopet sætter fokus på, hvordan en voldsepidemi kan gribes an fra et sundhedsfagligt perspektiv..
.: Akutte patienter: Region Hovedstaden og praktiserende læger styrker samarbejdet
Ny aftale til 12 mio. kr. skal sikre, at flere syge ældre bliver bedre behandlet tæt på hjemmet. En anerkendelse af almen praksis’ rolle, siger PLO-formand..
.: PLO-formand: Her er løsningen på de mange afviste henvisninger
Sygehusene afviser flere henvisninger fra de praktiserende læger, men løsningerne er der, siger Christian Freitag..
.: Frustreret praksislæge: Hospitalerne afviser dagligt mine henvisninger
Det er blevet sværere at få patienter henvist fra almen praksis til undersøgelse på hospitalet, mener praktiserende læge. Regionen er uenig, men erkender, at der er sket en opstramning på enkelte områder. .
.: Konsulenter svarer på kritik: Vi provokerer for at sparke gang i debatten om almen praksis
Debatindlægget “Praksislægerne må komme ind i kampen” fik flere praktiserende læger til tasterne med kritik. Nu svarer de to konsulenter på kritikken. .
.: Ny professor i sundhedsøkonomi: Mangel på kommunedata spænder ben for vores forskning
På Dansk Center for Sundhedsøkonomi forsker de i lægers og patienters adfærd. Men datagrundlaget fra kommunerne er for svagt til, at der kan forskes i sektorovergangene, vurderer ny professor..
.: Psykiatri: Hvorfor støtter politikerne ikke det, der virker?
Nye, lovende behandlingsformer indenfor psykiatrien som OPUS bliver udhulet af besparelser. Vi burde i stedet investere i rettidige og effektive behandlinger og samtidig forebygge komplikationer i form af f.eks. drop af uddannelse, stofmisbrug og kriminalisering..
.: Ret op på fejl og mangler i lovforslag om ankenævn
Ankenævnet for visse tilsynssager er kommet tættere på og det er godt, men lovforslaget trænger til en opstramning..
.: »Vi skal give kernekunderne bedre betingelser«
Jesper Gyllenborg tiltrådte 1. september som ny lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital. En af de første opgaver, han vil tage fat på, er at styrke tilbudene til ‘kernekunderne’, den store gruppe af kronikere..
.: Nyt studie: Stop behandling med antidepressiva på moderat til svær depression
Effekten af antidepressiva på moderat til svær depression er så lille, og skadesvirkningerne så betydelige, at læger bør undlade den, siger forskere efter gennemgang af reviews på feltet. Professor i psykiatri Poul Videbech er svært kritisk over for studiet. .
.: Kvinder sætter sig på jobbet som ledende overlæge
På 11 år er andelen af kvinder blandt de ledende overlæger næsten fordoblet. Og den udvikling må gerne fortsætte, siger lægeformand. Men det handler nu også om andet end køn, siger sygehusdirektør..
.: Ind med kandidattjeneren
Da jeg var studentervikar på anæstesiafdelingen i Gentofte i 1978, var der smørrebrød til vagtholdene, hvilket gav glæde, men også sammenhold, skriver Torben Mogensen, tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital..
.: Regioner har anskaffet robotter uden en klar plan
Robotkirurgi er utvivlsomt en lovende teknik for nogle typer indgreb, men den tages ukritisk i brug i visse regioner uden forudgående videnskabelige protokoller. Hvor er ansvarligheden for den overordnede prioritering?.
.: Praksislægerne må komme ind i kampen
Flere speciallæger er ikke i sig selv nok til at sikre mere behandlingskapacitet i almen praksis. Ligesom i sygehussektoren og kommunerne er der ingen vej uden om reformer, der kan frigøre ressourcer til faglig kvalitet og bedre tilgængelighed i almen praksis..
.: Specialet er den naturlige organisationsenhed
Den eksperimenterende tilgang til ledelsesbegrebet, man har haft i regionerne, har ikke været forankret i hverken empiri eller baseret på kendte ledelses- eller organisationsformer..
.: Det sure og det søde fra chefredaktøren
En veritabel gajolæske i Hillerød, den fede kommunikator og Mutter Region der slår i bordet. Aktuelle emner får ros eller ris af chefredaktør på Dagens Medicin, Nicolai Döllner..
.: »Jeg håber sandelig ikke, jeg er valgt, fordi jeg er en kvinde«
Diskussionen om køn er uinteressant – hvis kvinder vil have en karriere, så skal de nok få det, siger Alice Skovhede Nielsen. Hun er ny ledende overlæge på akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og vil aldrig selv skele til køn, når hun ansætter..
.: Nyt netværk skal få flere kvinder på topposter
Kvinder er for dårligt repræsenteret på ledelsesgangene i det danske sundhedsvæsen. Derfor skal et nyt netværk hjælpe kvinderne frem, siger en af initiativtagerne..
.: Lad os elske generne sammen
Mads Koch Hansen skal ikke være bekymret – jeg vil gøre mit yderste for, at Nationalt Genom Center får et åbent, tæt og godt samarbejde med klinikken..
.: Enkel blodprøve kan halvere forbruget af binyrebarkhormon
Undersøgelse, der tager afsæt i det landsdækkende KOL-forskernetværk COP:TRIN, kan være et væsentligt skridt på vejen mod mere målrettet anvendelse af prednisolon til KOL-patienter, der indlægges med akutte forværringer af sygdommen..
.: SSI i partnerskab med ­indisk koncern
Serum Institute of India Pvt. Ltd. skal producere og udbrede test til diagnostik af tuberkulose, som er udviklet af Statens Serum Institut..
.: Dansk læge bag ny forskningsplatform på Twitter
Forskere og patienter fra hele verden kan nu deltage i forskningsprojekter via en ny forskningsplatform på Twitter. Fint initiativ, men Twitter har stadig en meget begrænset ­brugerskare, siger formanden for LVS..
.: Biogen: Spinraza-data er endnu ikke tilgængelige for os
Grunden til, at Biogen ikke for længst har fremlagt nye data for effekt og bivirkninger af lægemidlet Spinraza mod spinal muskelatrofi er, at det ikke har adgang til data fra de forskellige behandlingsenheder rundt om i verden. Lægerne vil selv publicere data..
.: Lægestuderende: Brug os, hvor det brænder på
Hvad venter vi på: Både hospitaler, almen praksis, plejehjem og socialpsykiatriske institutioner kan have gavn af at ansætte lægestuderende..
.: 30-årig prismodtager: Almen medicin skal fylde mere på medicinstudiet
DSAM’s talentpris går i år til Anne Mette Torp for sit glødende engagement. Ikke mindst i forbindelse med Nordisk Kongres i juni, der kan have lokket flere medicinstuderende ind i specialet. Selv mener hun, rekrutteringen bør starte tidligere..
.: Læger om lang ventetid på patientklager: Frygteligt frustrerende
Det skader muligheden for at lære af fejl, når der går langt over et år med at behandle patienternes klagesager, påpeger lægeformand. Den lange ventetid bliver ikke løst foreløbigt, svarer direktøren for Styrelsen for Patientklager..
.: Lægestafetten: Jeg behandler alt fra diskusprolapser til hovedtraumer
Når neurokirurg Anne Helene Jacobsen skal koble fra efter en hård arbejdsdag på Neurologisk Afdeling på OUH, cykler hun med Team Rynkeby. Og så ville hun indføre lægelige assistenter til at udføre alt papirarbejde, hvis hun var sundhedsminister..
.: Klinikchef: Sådan kommer vi videre efter Svendborgsagen
Mistilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke svundet, men jeg har nogle konkrete bud på forbedringer, skriver Jan Bonde, klinikchef på Rigshospitalet og tidligere politianmeldt af styrelsen..
.: Skab sanktioner over for ‘banditter i kitler’
Medicinrådet har ingen sanktionsmuligheder over for lægemiddelfirmaet Biogen, der prissætter Spinraza urimeligt højt – kun at nægte at bruge lægemidlet, hvilket går ud over patienterne. Det skriver Leif Vestergård, medlem af Medicinrådet, som opfordrer statsministeren til at arbejde for fælles europæiske sanktionsmuligheder..
.: Anders Beich genvalgt som formand i DSAM
På lørdagens repræsentantskabsmøde i Dansk Selskab for Almen Medicin blev Anders Beich genvalgt som formand. Det bringer hans formandsperiode op på de maksimale seks år, såfremt han sidder perioden ud..
.: En ny tilgang til arbejdet med sikkerhed og kvalitet 
Sundhedsvæsenet er komplekst, men hvad er det, der gør det komplekst, og hvad betyder det i hverdagen?.OM SIDEN | © Copyright 2019 BoLarsen.dk | Kontakt Webmaster |