INDHOLD
Lån Penge
Lån Penge - Mikro Lån
- - - - - - - - - - - - - - - -
Mad Opskrifter
Netradio
Sommer Musik
ONLINE SPIL
Action
Arkade
Blandet Spil
Blandet Spil 2
Blandet Spil 3
Klassisk
Kort
Multiplayer
Racing
Skydning
Sport
Strategi
........................
Flash Spil
REGIONALE NYHEDER
Sjælland
Jylland
Fyn / Bornholm
NYHEDER
Vejret
Indland
Udland
IT / Media
Finans
Sport
Kendte / VIP
Kultur
Politik
IT Sikkerhed
Motor
JOB
København
Sjælland
Fyn
Syd Jylland
Midt Jylland
Nord Jylland
Bornholm
Grønland
Færøerne
Udlandet
Alle Steder
Medicin Job
       
Har du brug for IT Hjælp / IT-Hjælp ?     Så kontakt www.ithjælp.dk
ithjælp.dk | Transporten.dk | YouGov.dk | Webhosting.dk | inkClub | Sportmaster.dk
 ●   Jobindex - Ledige job i Danmark
Danmarks største jobmarked.

 ●   Udviklingskonsulent med stærke projektlederkompetencer, Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union
Udviklingskonsulent med stærke projektlederkompetencer

Dansk Faldskærms Union, Brøndby

Drømmer du om et job, hvor du med stor selvstændighed og drivkraft kan være med til at skabe udvikling og lede større projekter? Og har du lyst til at lære Dansk Faldskærms Unions medlemmer, klubber og udvalg at kende gennem inddragelse og samarbejde og fungere som en stærk støtte til deres frivillige arbejde? Så har vi jobbet til dig!

Som udviklingskonsulent får du ansvaret for, at vores strategiske målsætninger inden for medlems- og klubudvikling eksekveres, samt at større projekter gennemføres.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med rig mulighed for selvstændige udfordringer i en professionel organisation, som er drevet af frivillige med højt engagement.

.

 ●   Social- og sundhedshjælperelever, Ballerup Kommune

Ballerup KommuneSocial- og sundhedshjælperelever

Ballerup Kommune

Kan du lide at gøre en forskel og trives du blandt ældre mennesker, så er social- og sundhedshjælper uddannelsen måske noget for dig!

Som social- og sundhedshjælperelev kommer du til at løse borgernære opgaver inden for omsorg, pleje og praktisk hjælp inden for et rehabiliterende perspektiv. Du er god og har lyst til at samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 1 år, 2 måneder og 3 uger.

.

 ●   Basen Fyn dagbehandling søger en køkkenmedarbejder – der også har mod på at varetage lettere administrative opgaver, Basen

BasenBasen Fyn dagbehandling søger en køkkenmedarbejder – der også har mod på at varetage lettere administrative opgaver

Basen, Odense

Vi søger en medarbejder 25 timer ugentligt, med kompetencer indenfor både madlavning, indkøb, praktiske opgaver og som på samme tid kan varetage lettere administrative opgaver.

Arbejdstid: 9.00-14.00, mandag til fredag – 25 timer pr. uge.

Basen Fyn er en nyetableret afdeling af Basen. Vi er i en opstartsperiode og derfor har vi behov for en blæksprutte, der både kan lave/tilberede dejlig frokost, lettere rengøring samt bistå vores afdelingsleder med lettere administrative opgaver. Arbejdsfordelingen forventes at være omkring 75 % / 25 % med hovedvægten på madlavningen/praktiske gøremål. Der må forventes nogle perioder på året, hvor den administrative del fylder mere eller mindre end angivet.

.

 ●   Underviser til Stevns Ungdomsskoles heltidsundervisning, Stevns Kommune

Stevns KommuneUnderviser til Stevns Ungdomsskoles heltidsundervisning

Stevns Kommune, Rødvig Stevns

Fagligt velfunderet, relationsstærk og robust underviser søges til Ungdomsskolens heltidsundervisning.

Er det at arbejde i et tæt, dynamisk og proaktivt teamsamarbejde en del af dit DNA? Har du positiv erfaring med at undervise målgruppen? Trives du på en arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens?

Heltidsundervisningen i daglig tale Ungdomsdagskolen er et tilbud til 7., 8., 9. evt. 10. klassetrin, der har behov for en skoledag med en anden struktur og undervisningsform. Målgruppen er unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problematikker, der ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningen i folkeskolen eller i andre skoleformer.

.

 ●   Teamleder til Sygeplejen i Ballerup Kommunes Hjemmepleje, Ballerup Kommune

Ballerup KommuneTeamleder til Sygeplejen i Ballerup Kommunes Hjemmepleje

Ballerup Kommune

Kan du lede, engagere og understøtte medarbejderne i at skabe bedst mulig livskvalitet og sundhed for borgerne i Ballerup Kommune?

Vi søger en erfaren teamleder med sygeplejefaglig baggrund til at lede et samlet sygeplejeteam sammen med teamlederkollega. En leder, som motiveres af at bruge sin ledelsesmæssige erfaring i praksis og som trives med at have indflydelse og stor selvstændighed i jobbet samt er en aktiv teamplayer i et ledelsesteam. En leder, der motiverer, lytter, er tydelig i sin ledelse og har fokus på den daglige drift.

Du er en teamleder, der vil arbejde for, at Hjemmeplejens kerneopgave løses i en tæt kobling mellem sundhedslovsindsatser og servicelovsindsatser, så borgerne oplever en høj grad af kontinuitet fra de medarbejdere, der kommer i borgers hjem.

.

 ●   Ledende overtandlæge til veldrevet og alsidig tandpleje, Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneLedende overtandlæge til veldrevet og alsidig tandpleje

Vordingborg Kommune

Vil du stå i spidsen for en velfungerende tandpleje båret af engagerede medarbejdere? Og har du ambitioner om at sætte retning for fremtidens tandpleje?

Vordingborg Kommunale Tandpleje søger en visionær og dygtig leder. Der er tale om en spændende og differentieret ledelsesopgave med ansvar for tandbehandling af børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje, socialtandpleje og tandregulering. Vi tilbyder gode, personlige udviklingsmuligheder og et fantastisk arbejdsmiljø.

Som ledende overtandlæge bliver det din opgave at kombinere stabil og effektiv drift med løbende udvikling af tandplejen, så vi også i fremtiden kan tilbyde tandpleje af højeste kvalitet.

Som overtandlæge har du både det faglige og økonomiske styringsansvar. Du får chefen for Sundhed, Børn og Familie som reference og sparringspartner.

.

 ●   Kok, Ølsted Kro & Hotel ApS

Ølsted Kro & Hotel ApS
Kok

Ølsted Kro & Hotel ApS, Ølsted

Vi har behov for at styrke vores køkkenkapacitet, til vi åbner igen. Vi driver en forretning med 4 strenge: A la carte, selskaber, møder og værelser.

Du vil kunne være med til at tilrettelægge dine egne vagter. Det sker i samarbejde med dine nye kollegaer, så du fra første dag kan etablere dig selv i forretningen.

Der bliver tale om både dagvagter, aftenvagter og weekendvagter med en fleksibel tilrettelæggelse. Du vil kunne regne med en fuldtidsstilling, med et varierende ugentlig timetal, og dine vagter bliver tilrettelagt under hensyntagen til dine kollegaer og virksomhedens drift.

Vi forventer fleksibilitet og parathed i lighed med dine fremtidige kollegaer, som alle sætter vores fælles arbejdsplads højt.

Ølsted Kro & Hotel ApS
.

 ●   Visitatorer (sygeplejersker/fysio- eller ergoterapeuter) til Visitation Nord i Københavns Kommune, Københavns Kommune

Københavns KommuneVisitatorer (sygeplejersker/fysio- eller ergoterapeuter) til Visitation Nord i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune?

Vi søger visitatorer til Visitation Nord i afdelingen for Støtte og Koordinering.

Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser.

De primære arbejdsopgaver vil være

  • sagsbehandling af ansøgninger efter serviceloven indenfor personlig pleje og praktisk hjælp, pleje- og ældreboliger, midlertidige døgnophold, tekniske hjælpemidler og boligindretning m.m.
  • visitationsbesøg i borgers hjem og på vores rehabiliteringscentre med henblik på vurdering af indsatser
.

 ●   Jurist til barselsvikariat til Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, Region Hovedstaden

Koncerncentre
Jurist til barselsvikariat til Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Koncerncentre, København

Vi søger en jurist til et barselsvikariat i Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden. Du er cand.jur. og har gerne et par års erfaring, men som nyuddannet kan du også komme i betragtning til stillingen. Vi forventer, at vikariatet kommer til at vare ca. et år.

Du er vild med sagsbehandling, og hvis du ikke har erfaring med det, er du motiveret for at stifte bekendtskab med det og blive rigtig god til det. Vi behandler nemlig rigtigt mange sager, så sagsbehandling er altid i fokus hos os. Derudover motiveres du også af dialogen med vores ”kunder” (dvs. forskerne), komitemedlemmer og andre interessenter.

Kort om opgaverne:

  • Juridisk gennemgang af forskningsansøgninger og dialog med forskerne om dette
  • Besvarelse af diverse mundtlige og skriftlige forespørgsler med relation til reglerne om sundhedsforskning
Koncerncentre
.

 ●   Pædagogisk leder med lyst til forandringsledelse til Mågodtland på Østerbro, Københavns Kommune

Københavns KommunePædagogisk leder med lyst til forandringsledelse til Mågodtland på Østerbro

Københavns Kommune

Kan du sætte klare mål og forventninger i dagligdagen, så alle medarbejdere arbejder i samme retning? Vi søger dig, som brænder for forandringsledelse og udvikling, for i Mågodtland venter 33 motiverede medarbejdere, 156 glade børn og deres forældre på dig, der vil med på rejsen.

I Mågodtland er vi på faglig handleplan, hvilket betyder, at vi er i gang med en forandring, hvor vi har fokus på at styrke kompetencerne og skabe det gode børneliv – og vi er allerede godt på vej.

Vi arbejder med fælles årshjul ud fra læreplanstemaerne, og vi er i gang med at etablere et nyhedsbrev med fokus på en fælles retning i vores to afdelinger.

Din opgave bliver at fortsætte og sætte tempo på vores udvikling. Du skal gå foran og sætte retningen for vores implementeringsproces, så vi systematisk og målrettet får forankret arbejdet med læreplaner og anbefalingerne fra tilsynet.

.

 ●   Erfaren organisationschef til Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Københavns KommuneErfaren organisationschef til Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Kan du understøtte organisatorisk udvikling og infrastruktur, og kan du implementere og understøtte på tværs af en stor forvaltning? Vi søger en erfaren chef til enheden ’Organisation og Ledelse’ i Teknik- og Miljøforvaltningens centrale stab. Vi er ambitiøse og drevet af at ville gøre en konkret og understøttende forskel for forvaltningens cirka 100 ledere og 2000 medarbejdere.

Organisation og Ledelse er en af otte enheder i den centrale stab. Enhedens kerneopgave er at sikre og understøtte forvaltningens interne organisatoriske behov sammen med de andre stabsenheder. Du bliver chef for 32 engagerede medarbejdere, som arbejder i teams og arbejdsfællesskaber inden for:

  • Organisations- og strategiudvikling
  • Forvaltningens ledelsesprogram ’Fokuseret TMF’
  • Central HR-funktion og arbejdsgiverfunktion for forvaltningen, herunder arbejdsmiljø og MED
.

 ●   Teamleder til Data & Dokumentation, Banedanmark

Banedanmark
Teamleder til Data & Dokumentation

Banedanmark, Ringsted

Til Teknisk Dokumentation søger vi en teamleder til drift og udvikling

Teknisk Dokumentation har ansvaret for at sikre, at Banedanmarks samlede tekniske dokumentation er anvendelig, opdateret og til rådighed for alle interessenter, både interne og eksterne. Vi håndterer forespørgsler, udlån, modtagelse, kvalitetskontrol, rettelser og arkivering af den tekniske dokumentation. Sammen med resten af området i Infrastruktur, Asset Management, har vi det overordnede driftsansvar for jernbanen i hele Danmark.

Dine opgaver bliver forskelligartede og dit samarbejde vil være tværorganisatorisk med en vidtgående berøringsflade. Du vil lede, koordinere og løse opgaver med teamet samt styre relevante projekter og programmer. Du udbreder kendskabet til teknisk dokumentation og sparrer efter behov med, ingeniører, projektledere og document controllere.

Banedanmark
.

 ●   Souschef til Geelsgårdskolen, Region Hovedstaden

Den Sociale Virksomhed
Souschef til Geelsgårdskolen

Den Sociale Virksomhed

Vil du gøre en forskel som visionær udvikler af regionens landsdækkende specialskole?

Vi søger en engageret og dygtig souschef, der har ambitioner og kompetencer til at dele det ledelsesmæssige ansvar for udviklingen af en velfungerende specialskole med bo- og aflastningstilbud, der har fokus på børn og unges læring, livsglæde, ligeværd og livskompetence. En person som kan sætte strategisk retning for næste fase i udviklingen af en skole som siden 1877 har skabt rammerne for gode liv for børn med svære fysiske funktionsnedsættelser.

Du bliver en del af en spændende arbejdsplads, og indtræder i et lederteam med 11 ledere, der sammen har ansvaret for løsningen af kerneopgaven. Du får et særligt ansvar for at sikre helheden og sammenhæng på tværs, så bidrag fra både skole, fritid, terapi, bo- og aflastningstilbud samt administration anerkendes og spiller sammen.

Den Sociale Virksomhed
.

 ●   Principal Scientist - Dairy/Protein - Sales Technical Services, CP Kelco

CP Kelco
Principal Scientist - Dairy/Protein - Sales Technical Services

CP Kelco, Lille Skensved

We are looking for an experienced Food or Dairy Scientist or Engineer within the Commercial department to join our team in the EMEA Sales Technical Services (STS) labs, who will be key in solving global customer driven projects involving CP Kelco product portfolio of hydrocolloids and texturizers.

The role is a hands-on lab-based position mainly focusing on protein containing applications, dairy or plant-based, low pH like yogurts and yogurt drinks both long and short-shelf life, but also other applications like fruit systems like jams, fruit prep, confectionery, as well as condiments, meat analogues and bakery - supporting the food trends of the market.

CP Kelco
.

 ●   Bliv salgselev i Tøjeksperten eller Wagner, PWT Group A/S

PWT Group A/S
Bliv salgselev i Tøjeksperten eller Wagner

PWT Group A/S

Som salgselev hos Tøjeksperten eller Wagner vil du med det samme indgå som en vigtig brik i butikkens team og står altid klar til at yde den bedste kundeservice for alle vores kunder. Du er med til at sikre at butikken er salgsklar hver dag og opnår de målsætninger, der er lavet for dig og din butik.

Du er med til at sørge for varemodtagelse af nye varer til butikken, trimme, optimere og vedligeholde butikken visuelt ud fra de retningslinjer der er for kæden. Du er med til at tilrettelægge butikkens daglige opgaver og deltage i planlægningen af butikkens og kædens aktiviteter, samt markedsføring på de sociale medier.

Vi lærer dig grundigt op i butikken, så du ved præcis, hvad der skal til for at få succes. Vi giver løbende feedback omkring din udvikling og resultater og hjælper dig videre, så du hele tiden er i stand til at sætte kunden i centrum.

.

 ●   Vi søger nye kollegaer af den helt rette støbning, Dansk Smv Formidling A/S

M+A Group A/S
Vi søger nye kollegaer af den helt rette støbning

M+A Group A/S, Fredericia

Bliv virksomhedsmægler og gør en forskel for danske ejerledere

Har du en stærk, veldokumenteret track-record, operationel erfaring med virksomhedsdrift, ledelse og forretningsudvikling? Så er du måske en af de professionelle virksomhedsmæglere, vi søger til at understøtte vores fortsatte vækst og styrke vores forretningsgrundlag.

Du kan have opnået din erfaring fra stillinger i større, internationale virksomheder eller som ejerleder. Men da formidling af virksomheder i høj grad er baseret på tillid, er det væsentligt, at du kan omsætte din viden i praksis og på en troværdig måde sætte dig i ejerlederens sted, forstå vedkommendes virksomhed og formå at fremhæve og formidle de aspekter af virksomheden, der gør den interessant for relevante købere.

M+A Group A/S
.

 ●   Audit trainee til PwC i Aarhus, PwC

Audit trainee til PwC i Aarhus

PwC

Start din karriere sammen med os, hvis du har høje ambitioner, en stærk faglighed og en lyst til at skabe succes sammen med andre.

Vores uddannelsesforløb Trustbuilder starter i september 2021. Forløbet giver dig et stærkt fundament. De første uger i PwC tilbringer du sammen med andre revisortrainees, hvor I får en grundig introduktion til PwC, vores værdier og værktøjer. Du bliver en del af en unik kultur og et stærkt sammenhold på tværs af niveauer, afdelinger og kontorer. Der er talrige sociale arrangementer, så du kan lære dine nye kolleger bedre at kende. .

Du får en personlig career coach, der følger din udvikling tæt og giver dig løbende feedback. På den måde udvikler du hele tiden din faglighed og sammen kan I sætte den rigtige retning for din karriere.

PwC
.

 ●   International Sales Manager, JACK & JONES JUNIOR, JACK & JONES

JACK & JONES
International Sales Manager, JACK & JONES JUNIOR

JACK & JONES, Brande

Do you know what it takes to create growth and win market shares in an international market? Are you motivated by constantly improving performance and results? Then this is your chance of a challenging position with great responsibility in an international fashion company!

You will join a strong international management team in one of Europe’s largest and leading men’s clothing brands. As our new International Sales Manager, you will get independent responsibility for JACK & JONES JUNIOR, and our goal is to further strengthen our foothold in the market and to expand to our maximum potential.

You will be deeply involved in growing JACK & JONES JUNIOR, and your primary responsibility will be to create growth in all our markets and to develop the market position within our segment.

.

 ●   Køkkensælger med fokus på privatkunder, Kreum A/S

Kreum A/SKøkkensælger med fokus på privatkunder

Kreum A/S, Aarhus

Har du lysten og motivationen til at sælge vores køkkener, så skal vi nok give dig 60 års erfaring. Men lad os starte et sted, hvilket kunne være her hos kreum i Aarhus.

kreum blev etableret i 1962 af snedkermester Børge Jacobsen under navnet BIGA. Virksomheden er fortsat danskejet, og kreum produkterne bliver stadig produceret på fabrikken i Bjerringbro af snedkere og håndværkere.

Vi går meget op i dit engagement og din passion for kvalitetskøkkener og at sikre den gode kundeoplevelse. Dygtige og erfarne kollegaer står klar til at hjælpe dig til at få en god start her hos kreum.

.

 ●   Dygtig og stabil servicemontør søges, Flarup Maskiner A/S

Flarup Maskiner A/SDygtig og stabil servicemontør søges

Flarup Maskiner A/S, Assens

Kunne du tænke dig at arbejde med tyske kvalitetsprodukter fra Dammann Marksprøjter, HAWE Vogne, PTG Dæktrykreguleringsanlæg, Müller Elektronik, Sauter Frontlifte, Lechler og Agrotop produkter, Güttler jordbearbejdningsmaskiner, Tietjen Trykluftbremseanlæg og derudover istandsættelse af brugte landbrugs- og entreprenørmaskiner, som vi primært køber i Tyskland, så tag kontakt til os.

Du er:

  • Uddannet landbrugsmaskinmekaniker, alternativt stor faglig viden/erfaring
  • Stabil og punktlig
  • Dygtig til dit fag og arbejder selvstændigt
.OM SIDEN | © Copyright 2021 BoLarsen.dk | Kontakt Webmaster | Har du brug for ithjælp / it-hjælp, så kontakt www.ithjælp.dk